Consulate General of the Republic of Kazakhstan opened in San Francisco

31 Jul 2019

Image

Қазақстан Республикасының Америка Құрама Штаттарындағы Елшілігі Сан-Франциско қаласында (Калифорния) ҚР-дың Бас консулдығының ашылғанын хабарлайды. Жаңа консулдық мекеме 2019 жылдың 3 қаңтарынан бастап ҚР және АҚШ азаматтарына кейбір консулдық қызметтерді көрсетуді бастады.

Бас консулдық уақытша келесі консулдық қызметтерді көрсетпейді: АҚШ азаматтарына виза рәсімдеу, ҚР азаматтығын жоғалту және одан шығу, ҚР-дан тұрақты тұруға шығу және тұрақты консулдық есепке тұру.

Бас консулдығының қарауына төменде көрсетілген штаттар кіреді:

Бас консулдықпен төменде көрсетілген электронды пошта және байланыс нөмірі арқылы хабарласуға болады: qazconsulsf@gmail.com +1 415 568 2160

Бас консулдықтың уақытша мекен-жайы: 580 California Street, Office 1220 San Francisco, CA 94104

The Embassy of the Republic of Kazakhstan informs on opening the Consulate General of the Republic of Kazakhstan in San Francisco, CA. New consular office started to provide certain consular service for Kazakh and US citizens from January 3, 2019.

The Consulate General temporary doesn’t provide following consular services: issue visas for US citizens, Kazakhstan citizenship renouncement, permanent residence and permanent consular registration.

The consular district of the Consulate General consists of following states:

You may contact the Consulate General at: qazconsulsf@gmail.com +1 415 568 2160

Temporary address of the Consulate General: 580 California Street, Office 1220 San Francisco, CA 94104

Посольство Республики Казахстан в США сообщает об открытии Генерального консульства РК в г. Сан-Франциско (штат Калифорния). Новое консульское учреждение оказывает некоторые консульские услуги гражданам РК и США с 3 января 2019 года.

Генеральное консульство временно не оказывает следующие виды консульских услуг: выдача виз гражданам США, оформление утраты/выхода из гражданства РК, выписка на ПМЖ из РК и постановка на постоянный консульский учет.

В консульский округ Генерального консульства входят нижеуказанные штаты:

Связаться с Генеральным консульством можно по следующим контактным данным: qazconsulsf@gmail.com +1 415 568 2160

Временный адрес Генерального консульства: 580 California Street, Office 1220 San Francisco, CA 94104

Return to News Return to Homepage