The Abai Center launched in Washington

25 Feb 2020

Image

The Embassy of the Republic of Kazakhstan and the George Washington University’s Central Asia Program (CAP) and the Institute for the Eurasian, Russian, and Eurasian Studies (IERES) are proud to announce the launch of the Abai Center in Washington, D.C.

The Abai Center recognizes the legacy of Abai Kunanbaiuly, a great Kazakh poet, philosopher, and founder of written Kazakh literature, as well as the rich heritage of the Kazakh culture more broadly.

The Center will share the latest findings, studies, and opinions of experts, scholars, artists, and writers who explore and study Kazakh culture within the Eurasian context.

It is both a virtual space for articles and blogs via the website, https://abaicenter.com, as well as a welcoming host of events such as presentations and discussions on literature, arts, cinema, music, history, archeology, and anthropology. Featured events include Abai lectures & readings, cultural exhibitions, and film screenings.

With this project, we hope to encourage links between all those interested in Kazakhstan and develop scholarship and broad public discussion of the evolving place of Kazakh culture in the world.


abai center screenshot

АҚШ-та Абай виртуалды орталығы ашылды

24-02-2020

Вашингтон - Қазақстан Республикасының АҚШ-тағы Елшілігі Джордж Вашингтон университетімен бірлесіп Абай виртуалды орталығын ашты. Оның басты міндеті – ұлы ақынның шығармашылығында бейнеленген қазақ тарихы мен мәдениеті туралы ақпарат тарату.

Аталған ақпараттық ресурста (abaicenter.com) ұлы ақын және ойшыл Абай Құнанбайұлының еңбектері орналастырылған және олардың ішінде тәрбие мен ұлттық дүниетаным, адамгершілік пен құқық проблемаларын көтеретін 45 философиялық трактат – «Қара сөздер» көпшіліктің қызығушылығын туындатады.

Сондай-ақ, веб-сайтта қазақ ойшылының мұрасы туралы ғана емес, сонымен қатар Қазақстанның өнер, кино, музыка, тарихы мен археологиясына қатысты американдық сарапшылардың еңбектері мен мақалалары үнемі жарияланатын болады.

Орталық жұмысының аясында үнемі дәрістер, фотокөрмелер, Абай шығармаларын оқу, сонымен қатар фильмдер көрсету сияқты іс-шаралар өткізіліп тұрады. Мәселен, ағымдағы жылғы 26 ақпанда Джордж Вашингтон университетінде американдық ресми, іскер, ғылыми және шығармашылық топтар мен Америка Құрама Штаттарында тұратын отандастардың қатысуымен «Қазақ хандығы: Алмас қылыш» фильмі көрсетіледі.

Абай Құнанбайұлының шығармаларын американдық қоғамдастыққа кеңінен тарату Қазақстанның тарихи мұрасын тереңірек түсінуге ықпал ететін болады.


В США открылся Виртуальный Центр Абая

24-02-2020

Вашингтон - Посольство РК в США совместно с Университетом Джорджа Вашингтона открыли виртуальный центр Абая, основной задачей которого является распространение информации о казахской истории и культуре, отраженной в творчестве великого поэта.

На информационном ресурсе (abaicenter.com) размещены произведения великого поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы, среди которых большой популярностью пользуются «Слова назидания», 45 философских трактатов, в которых поднимаются проблемы воспитания и национального мировоззрения, морали и права.

Также, на веб-сайте на регулярной основе будут публиковаться работы и статьи американских экспертов не только о наследии казахского мыслителя, но и об искусстве, кино, музыке, истории и археологии Казахстана.

В рамках работы Центра на постоянной основе будут проводиться мероприятия – лекции, фотовыставки, чтения произведении Абая, а также показ фильмов. Так, 26 февраля т.г. в стенах Университета Джорджа Вашингтона состоится показ фильма «Казахское ханство: Алмазный меч» с участием представителей американских официальных, деловых, научных и творческих кругов и соотечественников, проживающих в США.

Широкое распространение работ Абая Кунанбайулы среди американской общественности будет способствовать более глубокому пониманию исторического наследия Казахстана.

Return to News Return to Homepage